Skip to main content

Målrettede kurser for valgte og ansatte i fagbevægelsen

Konventum er særligt kendt for at udbyde kurser for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Mange valgte og ansatte har løbende deltaget i disse kurser. Derudover har vi tidligere udbudt kurser målrettet valgte og ansatte blandt andet indenfor undervisning og ledelse.

Aktuelt: Kommende kurser

Der kommer løbende nye kurser til om emnet og længere nede kan du finde en fyldestgørende liste over alle annoncerede kurser.

Herunder ses de to næstkommende kurser, hvor der stadig er ledige pladser.

Forhandleruddannelse 2025

Helsingør
Dato: 19.05.2025 10:00

Målrettede kurser for valgte og ansatte i fagbevægelsen

Konventum er særligt kendt for at udbyde kurser for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.  Mange valgte og ansatte har løbende deltaget i disse kurser. Derudover har vi tidligere udbudt kurser målrettet valgte og ansatte blandt andet indenfor undervisning og ledelse.

Vi udvider kataloget med flere målrettede kurser til valgte og ansatte. Det gør vi, fordi vi ved, at organisationerne står med mange fælles udfordringer – og hvor det er værdifuldt at mødes om udfordringerne fra forskellige tilgange og perspektiver.

Konventum har altid været rammen om stærke fællesskaber i fagbevægelsen, og vi ved, at der er stor værdi i at mødes på tværs af organisationer, fag og brancher, fra både den private og den offentlige sektor.

Strategi, politisk interessevaretagelse og forhandling

De kommende kurser handler om strategi, politisk interessevaretagelse og forhandling. Vores undervisere har indgående teoretisk viden og stor praktisk erfaring fra fagbevægelsen. Det betyder, at du kan være sikker på at få tilført viden med faglig indsigt, og at omdrejningspunktet er den organisatoriske virkelighed, som du står i.

Nedenfor kan du se hvornår vi afholder kurser til valgte og ansatte:

 • Den gode sag – professionel politisk interessevaretagelse
 • Strategi i faglige organisationer
 • Forhandleruddannelse

Kurser: Valgte og ansatte i organisationerne

Her finder du vores aktuelle udbud af kurser i forhold til valgte ansatte.

Sæt rammerne for den perfekte læring

Konventum Uddannelse er en del af Konferencecenteret Konventum. På dette smukke sted, som er bygget til undervisning og læring, arbejder vi med at udvikle og afholde kurser, seminarer og konferencer. Det gør vi primært for tillidsvalgte, undervisere og andre i fagbevægelsen. Vores undervisere er højt kvalificerede og eksperter i at gøre kompliceret stof tilgængeligt for alle. Og vi vægter at være tidssvarende samt have en høj kvalitet indenfor pædagogik og didaktik.

Når du er på kursus hos os, vil du opleve:

 • At det giver mening.
 • At du bliver inddraget og bidrager med din viden og dine erfaringer, så du kan se meningen med kurset.
 • At kompliceret stof gøres let forståeligt – og kobles til din hverdag og dine arbejdsopgaver.
 • At det kan bruges til noget.
 • At du kan bruge, det du har lært på vores kursus, når du er tilbage på din arbejdsplads.
 • At man kan lære af hinanden.
 • At videndeling og erfaringsudveksling på tværs – også er en måde at lære på.

Vi eksperimenterer med læringsformerne. For tiden er vi i gang med at udvikle mikrolæring og udvikle vores kurser i en mere blended learning retning. Og i vores Digital læring lab mødes voksenundervisere for at udveksle erfaringer og udvikle ideer og materialer til onlineundervisning, virtuelle møder, e-læring, blended læring og meget mere.

Kontakt os for mere information

Ønsker du mere information om kurser for valgte ansatte?

Send os en besked via kontaktformularen eller på mail: kursus@konventum.dk, eller ring til os på:

+45 4928 0928

 

Vi ser frem til at høre fra dig


  Erling Jensens Vej 1 •  DK – 3000 Helsingør  •  Tlf. 49 28 09 00 •  CVRnr. 31 16 36 33